آیا سوالی در مورد توتون دارید؟

برای اولین بار با ما اطلاعات خود را در مورد توتون و تنباکو را افزایش دهید.

Coronavirus

To protect yourself against Coronavirus turn all the cogarettes in the pack upside down with clean hand and then them safely

ویروس کرونا

ایده جالب برای افراد سیگاری در محافطت خود از ویروس کرونا تمام سیگارتها را با دستان تمیز در بسته وارانه کنید و سپس آن را با خیال راحت مصرف کنید.

کرمان سیگار مرجعی برای برای اطلاعات دقیق گیاه توتون

اطلاعات و مقالات بیشتر:

external

تو تون یا تنباکو قطعاتی از برگها ی نازک برنگ زرد متمایل به قهو ه ای با رگبرگهای کاملاٌ مشخص و بوی تند ومعطراست وازگیاه توتون با نام علمی :Nicotiana Tabacum L.از تیره سیب زمینی (Solanaceae ) بدست می آید . توتون گیاهی آورده شده به ایران است ودرسطوح وسیع و کنترل شده شمال ایران کشت میگردد . برگها ی بزرگ , گلهای گلی رنگ ومجتمع در سرشاخه های گیاه و میوه ها ی کروی وقهوه ای رنگ از علائم مشخصه گیاه است .

فواید توتون

برگ توتون علاوه بر مصرف دخانیات , جهت ضد عفونی کردن سطح خارجی بدن ویا بدن حیوانات و نیز بر طرف نمودن انگلهای حیوانی مصرف سنتی دارد .

شعبه مرکزی ما