مضرات سیگار

مضرات سیگار

مادامی که شرایط در کشورهای همسایه پایدار نباشد و هم سان سازی قیمت در کشورهای هم جوار انجام نگردد، افزایش مالیات نا متعارف به طوریکه قیمت نهایی کالا را در کشور بیش از کشورهای همسایه نماید، موجب افزایش سهم قاچاق با توجه به شرایط جغرافیایی ایران که شرح آن قبلاً آمده است می گردد و دیگر تضمین و تعهدی بر رعایت استانداردهای جهانی و بهداشتی وجود ندارد.
متأسفانه کشور ایران با 24 میلیارد نخ واردات سیگارت در سال جزء 10 کشور عمده وارد کننده سیگارت در جهان محسوب می شود که این میزان واردات با کشورهای چین و آمریکا برابری می نماید.

البته برخوردهای احساسی که در گذشته و حال با این کالا شده و می شود، متأسفانه علاوه بر رونق قاچاق، سود سرشاری را نصیب وارد کنندگان و قاچاقچیان کرده است. مادامی که این منطق توسط تشکل های غیر دولتی دنبال می گردد نبایستی انتظاری غیر از این داشت. گویا خواسته و نا خواسته زبان مشترکی ایجاد شده تا کمپانی های بزرگ تولید کننده سیگارت در جهان هم سو با این منطق ، بر روی اشتباهاتمان موج سواری نمایند و بدون صرف هزینه به مقاصد خود دست یابند. کافی است از مرزهای این کشور خارج و پا به کشورهای پرچم دار چارچوب کنوانسیون کنترل دخانیات (FCTC) بگذاریم تا شاهد باشیم که میزان مصرف دخانیات در آن کشورها چگونه است. آیا تصور آن می رود که در صورت پیروی از همین قوانین که بصورت تمام و کمال ترجمه و بدان عمل شده است بتوانیم در کنترل استعمال دخانیات مؤفق باشیم؟

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *